Úvod

JK_medail

Vítejte na mém osobním profilu,

který jsem založil po 30 letech svého občanského angažmá ve veřejném prostoru.

Počátek toho angažmá je možné vnímat v dobách totalitního, komunistického režimu. Mým motivem byla snaha po životě v demokracii a svobodě. Po roce ´89 pak šlo o nastavení podmínek pro existenci takové společnosti a následně její udržení. Druhým motivem pak byla snaha pomáhat lidem, kteří se na mě obraceli, v jakési své životní zoufalosti či v nesnázích. Mnohdy to bylo v rozhořčení nad špatnostmi, se kterými se setkávali a sami byli bezradní. Snažím se je řešit jako občan, zastupitel, často aktivisticky. Mocenské koalice bývají zapouzdřené ve svých zájmech a ostatní problémy přezírají, či je pokládají za nepřátelské.

V listopadu 1989 jsem v K.Varech organizoval demonstrace, byl jsem zakládajícím členem OF a s J.Konečným pak jeho mluvčím. V následných svobodných volbách jsem kandidoval do zastupitelstva města, posléze i kraje. Jak čas ukázal, jejich hlavním a zásadním problémem se stala korupce a klientelismus. Ty zcela ochromují fungování demokratických systémů našeho státu, kraje i samospráv. V Karlovarském kraji se stali součástí tohoto systému vedle politiků a kmotrů také klíčoví úředníci. K tomu slepá a nefunkční v kraji působící policie a zejména v tomto systému dominující státní zastupitelství. V širších geopolitických souvislostech to analogicky zapadá do destruktivního vývoje v postkomunistických zemích. Proto vidím, že jsme na prahu k návratu do dob předlistopadových pořádků. Selhání nezávislosti médií je završením tohoto stavu, který vyústil k občanské beznadějí a otupování víry do budoucnosti.

Vnímám souvislosti starého komunismu a ruských hrozeb v dnešní kryptokomunistické podobě, jejichž součásti jsem zmínil. Proto se velmi aktivně vyhrazuji vůči zločinnému rozkrádání veřejných majetků a proti korupci, které nejsou bezejmenné. Odhalil jsem, pojmenoval a zveřejnil jsem losovačku, kauzu paní Doubové, a několik nemravných prodejů nemovitostí za zlomkové ceny a vždy k tomu uváděl, kdo v tom jede. Díky tomu mám řadu velmi vlivných nepřátel. Ti aktivně šíří pomluvy o mé osobě, označují mne za kverulanta, neřízenou střelu či buldozer, se kterým se není možné domluvit, platí si inzeráty s hanlivými texty. Umí zajistit mediální kampaně proti mně. Několik let provozovali dehonestující webový profil pod mým jménem. Podávají na mne různě zlovolná trestní oznámení, posledně dokonce za pedofilii, drogy a domácí násilí. Tím se mě snaží znevěrohodnit a dostat do veřejné izolace. Kromě toho, navštěvují mé zaměstnavatele či obchodní partnery a naléhají, aby se mnou ukončili spolupráci. Díky tomu koluje kolem mne spousta nepravd, které se možná někomu dobře poslouchají, ale také devastují život mých blízkých a lidí kolem mě. To není nářek, to jen doznání, jak velká je daň mých aktivit. Přehled několika forem takových manipulací jsem shrnul po svém odvolání z funkce náměstka primátora a poskytl je na www.radnicnilisty.cz. Bránit se takovýmto podlostem, pomluvám a manipulacím se lze jen těžko, přesto se k nim stavím čelem a pokouším se jim čelit, například tímto webovým profilem. Proto je tento webový profil prezentací části mých názorů a veřejných aktivit a navíc Vám umožňuje přímou komunikaci – přes facebookový profil nebo e-mail.

Dne 9.prosince 2016 obdržel Cenu od Nadačního fondu proti korupci

(9.prosinec je mezinárodním dnem boje proti korupci)
http://www.radnicnilisty.cz/cena_nfpk/

předání

E-mailová komunikace

Vaše jméno (*)

Váš email (*)

Vaše zpráva

On-line komunikace

Top