Aktivity

„Vaše apatie a lhostejnost je cestou do pekla pro všechny!“ (Dante Alighieri)

Jak je v úvodníku stručně naznačeno, zasvětil jsem většinu svého života práci pro občanskou společnost, ve které vidím existenciální smysl naší populace. To patrně proto, že jsem prožil první polovinu života v totalitě, ve které jsem nežil ve slepotě a hluchotě, abych neviděl vládu komunistické lůzy, její elitářské struktury, fízlovský stát plný donašečů, represe a bídu hmotnou i duchovní. Proč to bylo možné?  … protože:

„Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic.“  (Edmund Burke)

Samozřejmě, že i za minulého režimu se dařilo lépe slepým, hluchým, apatickým a lhostejným – tedy lidem servilním a loajálním k moci. Občas měli banány, sehnali bony do Tuzexu nebo jeli k Balatonu na rekreaci a v tesilovém stejnokroji se pak radovali z režimních výdobytků v průvodech s mávátky.

Dnes je to podobné, když zlu nikdo nebrání. Naše charakterová výbava po celoplošné, padesátileté represi a devastaci komunismem nemůže být zdravá. Proto se staré zlo nemohlo vypařit a zmizet, ale pouze se přetransformovalo do nových struktur. Proto si dnes bere znovu více a více. Bere si ze společného koláče moci, peněz i majetků – krade a korumpuje, proplétá se do svých klientelistických sítí. Bere si však jen tolik, kolik mu apatická, slepá, hluchá a lhostejná společnost dovolí, proto si bere hodně. Demokratické systémy našeho mladého státu a samosprávných struktur jsou paralyzovány právě proto, protože jsou zality zlem a slušní lidé si to nechávají líbit. Téměř každý jeden z nás.

Svoboda není dar z nebe, ale těžce vydobytý stav rovnováhy, o který je nutné pečovat.

Každý občan je povinován k sobě samému, ke svým dětem i seniorům, lidem kolem sebe, aby o svobodu pečoval. Není možné upadnout do apatie a lhostejnosti, být slepý a hluchý, bát se nesouhlasit a protestovat, bát se promluvit a vzít se za svá i společná práva. Nelze se uzavřít do svého mikrosvěta, protože dříve nebo později se zhoubné rakovině zla z venku tímto způsobem rozhodně neubráníme.

Jak a co dělat? … Cokoliv slušného a morálního. Základem je právní sebevědomí. Jeho základní normy musí být v mentální výbavě každého občana. Ty normy jsou dvě: Listina práv a svobod občana přijatá Valným shromážděním OSN v r. 1948 a druhým je Ústava České republiky přijatá po listopadu 1989.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv …

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody…

Právě tyto dvě krátké, stručné a jasné základní normy je třeba nastudovat a osvojit si je.
LISTINA a ÚSTAVA je to nejzásadnější, co je třeba dobře znát pro život v právním státě.
Jsou to nejen práva, ale také povinnosti a zejména také odpovědnost !

… a s takovouto základní výbavou se pak můžeme pustit do řešení všech neduhů občanské společnosti, bránit ideu demokracie a svobody. Všechny ostatní právní normy jsou těmto podružné a v podstatě  jsou pouze jejich zpřesněním technickým či profesním.

O veřejném angažmá a aktivismu

Nesehnutí Brno – Barcamp / „Poznej. Pochop. Reaguj.“ Jaké má občanská angažovanost a otevřenost veřejné správy limity a efektivitu? Do Brna byl mj. pozván také opoziční zastupitel a aktivista Jiří Kotek z Karlových Varů.

Video-záznam zachycuje ve velmi zhutnělém formátu prezentaci veřejných činností a aktivismu na Karlovarsku. Je to velmi stručná koncentrace, ukazující erudici a rozsah právních rámců, ve kterých rozsáhlé protikorupční, ekologické a občanské aktivity realizuje.

Orientační přehled některých veřejných aktivit a aktivismu v průběhu let, které jsem uskutečňoval :

NA PŘEHLEDU SE PRACUJE !

Top